Giới thiệu tổng quan

Giới thiệu môn học ACCA Advanced Taxation (ATX/P6)

Advanced Taxation là một trong bốn môn học tự chọn thuộc level Strategic Professional, là môn học nâng cao của môn Taxation (TX/F6) ở level 2 - level Applied Skills. Môn học này sẽ giúp học viên trang bị các kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp về thuế tác động đến các quyết định tài chính ở các tình huống cụ thể.

Advanced Taxation (ATX/P6) là gì?

Advanced Taxation - Thuế nâng cao là môn học cung cấp cho học viên module kiến thức, đạo đức và các kỹ năng ứng dụng chuyên nghiệp về hệ thống thuế, giúp học viên có thể áp dụng các kiến thức và kỹ năng đó vào các vấn đề và tình huống cụ thể trong doanh nghiệp. Môn ATX cũng trang bị cho học viên nhiều kiến thức mới về thuế thu nhập, thuế thừa kế, thuế tín thác...

ATX là một trong bốn môn học tự chọn của chương trình ACCA cùng với Advanced Financial Management (AFM/P4), Advanced Performance Management (APM/P5) Advanced Audit & Assurance (AAA/P7)

Nội dung chính của môn Advanced Taxation

Môn học Advanced Taxation (ATX/P6) gồm 4 phần:

A - Understanding of the tax system through the study of more advanced topics within the taxes studied previously and the study of stamp taxes: Tổng quan về hệ thống thuế Anh

B - Impact of relevant taxes on various situations and courses of action, including the interaction of taxes: Tác động của thuế đối với các trường hợp cụ thể

C - Minimising and/or deferring tax liabilities by the use of standard tax planning measures: Lập kế hoạch để giảm thiểu và/hoặc hoãn nợ thuế (tối ưu thuế)

D - Communications with clients, HM Revenue and Customs and other professionals in an appropriate manner: Giao tiếp với khách hàng và các cơ quan chuyên môn khác

Mục tiêu môn học Advanced Taxation (ATX/P6)

Sau khi hoàn thành môn ATX/P6 , học viên có thể:

  • Áp dụng các kiến thức và kỹ năng hệ thống thuế để xử lý tình huống
  • Áp dụng tính thuế trong các tình huống cho trước và các tác động của thuế đến các tình huống đó
  • Xác định và đánh giá các tác động của thuế trong các trường hợp khác nhau
  • Lập kế hoạch và đưa ra tư vấn để giảm thiểu hoặc hoãn nợ thuế
  • Giao tiếp với khách hàng và các cơ quan chuyên môn, tư vấn và giới thiệu các thông tin theo yêu cầu

Cấu trúc đề thi môn Advanced Taxation (ATX/P6)

Hằng năm, ACCA tổ chức 4 kỳ thi cho môn ATX/P6: kỳ thi tháng 3, kỳ thi tháng 6, kỳ thi tháng 9 và kỳ thi tháng 12. Mỗi thí sinh sẽ có tổng 195 phút để đọc đề và làm bài. Tổng số điểm cho bài thi môn ATX là 100 điểm

Cấu trúc đề thi môn ATX gồm có 2 phần:

  • Phần A: gồm 2 câu hỏi tình huống, trong đó câu 1 chiếm 35 điểm và câu 2 chiếm 25 điểm
  • Phần B: gồm 2 câu hỏi, mỗi câu chiếm 20 điểm, đề thi sẽ đưa ra các câu hỏi về thuế cá nhân và thuế doanh nghiệp

Các thí sinh sẽ phải tính toán, xem xét, phân tích các vấn đề xoay quanh thuế, cùng một câu hỏi có thể bao gồm nhiều loại thuế khác nhau.

“Think more - write less” chính là “câu thần chú” của môn Advanced Taxation bởi không chỉ yêu cầu học viên biết tính toán đơn giản như ở môn TX/F6 mà phải có khả năng phân tích thông tin, giải thích tình huống và đưa ra các kết luận phù hợp cho từng trường hợp, đồng thời có thể lập kế hoạch cũng như xem xét các vấn đề hiện tại của thuế.

Hiện nay, lịch khai giảng các khóa học ACCA đã được cập nhật trên website của BISC, các bạn hãy truy cập vào website hoặc fanpage để tìm hiểu thông tin chi tiết về các khóa học nhé!

➤➤ Lịch khai giảng: https://bisc.edu.vn/acca#lichkhaigiang

➤➤ Nền tảng học Online: https://bisconline.edu.vn/ 

https://www.facebook.com/BISCTrainingCenter/

https://www.facebook.com/daotaoACCA.ThuchanhKetoan.Kiemtoan.Kynang/


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Sau khi đăng ký thành công, chuyên viên của BISC sẽ liên hệ lại với bạn ngay trong ít phút!