TỔNG QUAN VỀ Level 3: Chiến lược chuyên nghiệp

Level Strategic Professional hay còn được gọi là cấp độ Chiến lược chuyên nghiệp là level cuối cùng và cũng là khó nhất trong chương trình học ACCA. Level này bao gồm 6 môn, trong đó có 2 môn bắt buộc và 4 môn tự chọn, các bạn chỉ cần học và thi 2 môn bắt buộc và 2/4 môn tự chọn là có thể hoàn thành level này. 
2 môn bắt buộc gồm:
  1. Strategic Business Leader (SBL/P1&P3) - Lãnh đạo chiến lược kinh doanh: giúp học viên trang bị và cập nhật những kiến thức và kỹ năng như kỹ năng lãnh đạo, quản trị rủi ro và quản lý chiến lược, ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu…  phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh ở nhiều lĩnh vực
  2. Strategic Business Reporting (SBR/P2) - Báo cáo chiến lược kinh doanh:  giúp học viên trang bị các kiến thức, kỹ năng và đưa ra được các đánh giá, nhận xét về chuyên môn trong việc thực hiện Báo cáo tài chính trong các môi trường và tình huống kinh doanh thực tế.
4 môn tự chọn gồm:
  1. Advanced Financial Management (AFM/P4) - Quản trị tài chính nâng cao:  trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng về chuyên môn với tư cách là Giám đốc tài chính hoặc nhà Tư vấn cấp cao trong việc đưa ra hoặc tư vấn các quyết định liên quan tới quản trị tài chính của một tổ chức.
  2. Advanced Performance Management (APM/P5) - Quản trị hiệu quả hoạt động nâng cao:  trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng, tư duy trong việc lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật liên quan đến kế toán quản trị chiến lược trong môi trường kinh doanh.
  3. Advanced Taxation (ATX/P6) - Thuế nâng cao: cung cấp cho học viên module kiến thức, đạo đức và các kỹ năng ứng dụng chuyên nghiệp về hệ thống thuế, giúp học viên có thể áp dụng các kiến thức và kỹ năng đó vào các vấn đề và tình huống cụ thể trong doanh nghiệp
  4. Advanced Audit & Assurance (AAA/P7) - Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao: giúp học viên có thể phân tích, đánh giá và kết luận về các vấn đề kiểm toán và đảm bảo trong thực tiễn.
Đối với các môn P, các bạn chỉ có thời gian là 7 năm để hoàn thành bắt đầu tính từ thời gian bạn thi đậu môn P đầu tiên. Nếu sau 7 năm mà bạn vẫn chưa hoàn thành thì bạn phải thi lại các môn P đã thi quá 7 năm. 
Sau khi hoàn thành 9 môn F và 4 môn P (gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn), bạn sẽ được cấp chứng chỉ ACCA và trở thành Hội viên dự bị. Để trở thành Hội viên chính thức, bạn cần phải có kinh nghiệm 3 năm làm việc thực tế trong lĩnh vực chuyên ngành, hoàn thành bài kiểm tra đạo đức nghề nghiệp và đánh giá năng lực nữa. 
Chúc các bạn sẽ thành công!


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Sau khi đăng ký thành công, chuyên viên của BISC sẽ liên hệ lại với bạn ngay trong ít phút!