Giới thiệu tổng quan

Giới thiệu môn học ACCA Advanced Audit & Assurance (AAA/P7)

Môn Advanced Audit & Assurance (AAA/P7) là một trong bốn môn học tự chọn thuộc level Strategic Professional (cấp độ Chiến lược chuyên nghiệp) của chương trình ACCA. Môn học giúp học viên có thể phân tích, đánh giá và kết luận về các vấn đề kiểm toán và đảm bảo trong thực tiễn.

Advanced Audit & Assurance (AAA/P7) là gì?

Advanced Audit & Assurance - Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao là một môn học được xây dựng trên cơ sở của môn Audit & Assurance (AA/F8) và môn Strategic Business Reporting (SBR/P2), là môn học tổng hợp và nâng cao hơn so với hai môn học này. Do đó, các kiến thức ở môn ACCA AAA cũng phức tạp hơn, cung cấp nhiều kiến thức từ các góc độ khác nhau để phản ánh những thách thức mà các kiểm toán viên chuyên nghiệp sẽ phải đối mặt.

AAA/P7 là một trong bốn môn học tự chọn của chương trình ACCA cùng với: Advanced Financial Management (AFM/P4), Advanced Performance Management (APM/P5)Advanced Taxation (ATX/P6)

➤➤ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY TẠI ĐÂY 

Nội dung môn học Advanced Audit & Assurance

Môn AAA/P7 gồm có 9 nội dung chính:

A - Regulatory Environment: Môi trường pháp lý

B - Professional and Ethical Considerations: Chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp

C - Practice Management: Ứng dụng quản trị

D - Planning and Conducting Audit of Historical Financial Information: Lập kế hoạch và kiểm toán thông tin tài chính

E - Completion and Reporting: Hoàn thành và Báo cáo

F - Other Assignments: Các nghiệp vụ khác

G - Current Issues and Development: Những vấn đề hiện tại

H - Professional Skills: Kỹ năng chuyên nghiệp

I - Employability and technology skills: Kỹ năng hành nghề và kỹ năng công nghệ

Mục tiêu môn học Advanced Audit & Assurance (AAA/P7)

Sau khi hoàn thành môn học AAA tại BISC, học viên có thể:

  • Nắm vững được các kiến thức thuộc môi trường pháp lý, quy định cũng như tác động của nó đối với kiểm toán và dịch vụ đảm bảo
  • Có năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp
  • Có thể đánh giá và đề xuất các chính sách cũng như các quy trình kiểm soát phù hợp với các tình huống trong thực tế
  • Đánh giá kết quả và lập báo cáo kiểm toán

Cấu trúc đề thi môn Advanced Audit & Assurance

Hàng năm, ACCA tổ chức 4 kỳ thi cho môn AAA/P7: kỳ thi tháng 3, kỳ thi tháng 6, kỳ thi tháng 9 và kỳ thi tháng 12. Mỗi thí sinh sẽ có tổng 195 phút để đọc đề và làm bài trên máy tính. Tổng số điểm cho bài thi môn AAA là 100 điểm.

Cấu trúc đề thi gồm 2 phần:

  • Phần A (bao gồm 1 case study 50 điểm): thí sinh được yêu cầu phải nghiên cứu, phân tích một ví dụ được đặt ở giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán cho một công ty hoặc một nhóm công ty. Thí sinh sẽ được cung cấp các thông tin chi tiết, các thông tin này có thể linh hoạt nhưng chủ yếu sẽ là thông tin tài chính, chiến lược hoạt động…và sẽ phải đánh giá rủi ro, thu thập bằng chứng kế toán,... liên quan đến ví dụ đó
  • Phần B (gồm 2 câu hỏi, mỗi câu 25 điểm): câu hỏi sẽ dựa trên một kịch bản ngắn liên quan đến nhiều khách hàng. Thông thường câu hỏi ở phần này sẽ yêu cầu thí sinh đánh giá các sự kiện đang diễn ra, sự kiện này sẽ tác động đến các sự kiện tiếp theo như thế nào, đồng thời thí sinh phải đánh giá được các sai sót đã được xác định và ảnh hưởng của nó tới báo cáo kiểm toán

Hiện nay, lịch khai giảng các khóa học ACCA đã được cập nhật trên website của BISC, các bạn hãy truy cập vào website hoặc fanpage để tìm hiểu thông tin chi tiết về các khóa học nhé!

➤➤ Lịch khai giảng: https://bisc.edu.vn/acca#lichkhaigiang

➤➤ Nền tảng học Online: https://bisconline.edu.vn/

➤➤ Fanpage:

https://www.facebook.com/BISCTrainingCenter/

https://www.facebook.com/daotaoACCA.ThuchanhKetoan.Kiemtoan.Kynang/


GIẢNG VIÊN

Hà Long Giang, FCCA, CPA

Hà Long Giang, FCCA, CPA

Trưởng ban Kiểm soát nội bộ - IC&D Việt Nam

halonggiang@gmail.com

Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, luôn duy trì tỷ lệ học viên thi đỗ cao, thường xuyên có học viên đạt Prize Winner các kỳ thi do ACCA tổ chức

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Sau khi đăng ký thành công, chuyên viên của BISC sẽ liên hệ lại với bạn ngay trong ít phút!